ДҮРЭМ

Отон тоглолт

Рагбигийн отон тоглолтын дүрэм нь тамирчдад хамгаалах болон довтлох үед орон зайтай байх боломжийг гарган өгдөг.

Тоглолт дунд тамирчин нь бөмбөгтэй тамирчны урв буюу эсрэг багийн талбайн зүгт түрүүлж гарсан бол отон тоглолтод тооцно.

Отон тоглолтонд орох нь өөрөө алдаа биш боловч отон тоглолтонд орсон тамирчныг тус багийн тамирчид отон тоглолтоос гаргаагүй эсвэл тоглолтонд шууд оролцсон тохиолдолд алдаа болдог.

Отон тоглолтонд орсон тамирчныг алдаа гарсан газартт нь шүүгч алдаа өгч торгоно.