ДҮРЭМ

Тоноглол

Рагби тоглохоос өмнө тамирчинд ямар тоноглол хэрэгтэйг мэдэх нь чухал.

Юуны түрүүнд тамирчинд цаг агаарын нөхцөлдөө тохирсон рагбигийн гутал хэрэгтэй. Байрлалаа сольж гүйх, халтиргаатай нөхцөлд тоглоход тохиромжтой байх ёстой.

Шүд болон эрүүгээ контактанд орох үеэр хамгаалах зорилгоор шүдний хамгаалалт хэрэгтэй. Мөн Дэлхийн Рагбигаас зөвшөөрөгдсөн хувцас доторх мөрний зөөлөвчтэй хамгаалалтууд байж болно.