ТАЙЛАН

Монголын Рагбигийн Холбоо нь жил бүрийн 12-р сарын 31-ний Санхүүгийн жилийн дараа жилийн тайлангаа гаргадаг. Жилийн тайланг 1 дүгээр улиралд уламжлал болгон зохион байгуулдаг МРХ-ны Удирдах Зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулдаг.

  • 2021 оны жилийн тайлан (PDF)
  • 2020 оны жилийн тайлан (PDF)
  • 2019 оны жилийн тайлан (PDF)
  • 2017 оны жилийн тайлан (PDF)
  • 2016 оны жилийн тайлан (PDF)